Akcja mailingowa przeciwko okrutnej projektantce!

W październiku 2010 roku firma IC Companys przejęła 100% procent udziałów przedsiębiorstwa duńskiej projektantki Malene Birger. O ile potentaci konsekwentnie nie używają futer w swoich kolekcjach, o tyle Malene Birger nie widzi w wykorzystywaniu zwierząt nic złego i wciąż promuje stosowanie zwierzęcych futer. IC Companys niewiele robi by zmienić te sytuacje i przy wszelkich próbach […]

Vivie odmówiono udziału w kontroli cyrku

W sobotę 8 października udaliśmy się na Radogoszcz gdzie miejscowa spółdzielnia wydzierżawiła teren cyrkowi Korona. Dopilnowaliśmy wszelkich prawnych formalności by w składzie: przedstawiciel Vivy i niezależny lekarz weterynarii wziąć udział w zleconej przez nas inspekcji u boku powiatowego lekarza weterynarii. Niestety v-ce dyrektor cyrku Korona – Stanisław Piasecki nie wyraził zgody na naszą partycypację, nie […]