Akcja sterylizacja na Smutnej

Od jakiegoś czasu dochodziły nas słuchy o dużej ilości kotów wolnożyjących przy WORD-zie i zajezdni PKS na ul. Smutnej. Gdy zobaczyliśmy je sami, okazało się że stadko to ok. 15 kotów. Zwierzaki są sycie dokarmiane przez dobrych ludzi mieszkających i pracujących w okolicy. Mimo najlepszych chęci opiekunowie nie mieli jednak środków na sterylizacje zwierzaków. Gdy […]

„Cyrk TAK, ale bez zwierząt!” – Relacja

2 i 3 marca pod cyrkiem Kaskada w Łodzi fundacja Viva! Akcja dla zwierząt zorganizowała pikietę przeciwko tresurze dzikich zwierząt. Założeniem akcji było pokazanie ludziom, że sprzeciwiamy się wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach, a nie cyrkom jako takim. Rodzicom z dziećmi, którzy ustawiali się w kolejce do kupienia biletów na spektakl rozdawane były ulotki. Stojący w […]