O fundacji

Fundacja

Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!”

Jesteśmy pozarządową organizacją pożytku publicznego, skupiającą osoby, którym nie jest obojętny los zwierząt. Działamy od 2000 roku walcząc o ich prawa:

 • Walka o przestrzeganie praw zwierząt i poszanowania ich życia;
 • Uwrażliwienie na smutny bardzo często los dwu- i czworonogów;
 • Interwencje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami;
 • Budowa świadomości ludzi opartej na odpowiedzialności i trosce o zwierzęta;
 • Promocja zdrowego stylu życia wolnego od cierpienia i zabijania;

To tylko główne cele naszej działalności. W jej ramach prowadzimy liczne kampanie, m.in.:

 • „Nie w moim imieniu” www.ratujkonie.pl – dotyczącą warunków transportu i sprzeciwowi wobec wywozu koni na rzeź.
 • „Kwik Rozpaczy”www.ferma.viva.org.pl – związaną z niehumanitarnymi warunkami wielkoprzemysłowego chowu świń.
 • „Ratuj foki”www.ratujfoki.pl – skierowaną przeciwko zabijaniu fok w Kanadzie i eksportowi ich skór.
 • „Bezkrwawe Święta”www.krwaweswieta.pl – dotyczącą okrutnego przetrzymywania i uboju ryb w okresie świąt Bożego Narodzenia.
 • „Antyfutro”www.antyfutro.pl – informującą o warunkach hodowli i uboju zwierząt futerkowych.
 • „Wybierz Miśka”www.wybierzmiska.pl – mającą na celu pomoc schroniskom w adopcji bezdomnych zwierząt oraz promującą sterylizację jako najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności.

Działania fundacji obejmują kampanie społeczne i informacyjne oraz bezpośrednią pomoc zwierzętom w schroniskach i innych placówkach niosących pomoc.

Nasze kampanie powodują realne zmiany w świadomości społecznej – za kampanię przeciwko wywozowi koni na rzeź otrzymaliśmy nagrodę za efektywność w ogólnopolskim konkursie społecznym. Inne kampanie zostały nagrodzone Złotymi Orłami oraz w konkursie Newsweeka. Za nasze działania na rzecz zwierząt domowych dostaliśmy nagrodę „Kociarz Roku” a nasi współpracownicy nagrodę „Serce Dla Zwierząt”.

Nasze akcje i działania cieszą się dużym poparciem – ponad 500 000 osób wsparło swoimi podpisami na petycjach prowadzone przez nas kampanie;

Fundację wspiera wiele sławnych osób min. Brigitte Bardot, Paul McCartney, Natalia i Paulina Przybysz, Maja Ostaszewska, Iza Sowa, Agata Buzek, Michał Piróg i wiele innych.

 

1% Waszego podatku przekazanego nam w 2009 roku pozwolił między innymi:

 • uratować 24 konie przed rzeźnią (od 2007 roku w sumie ponad 100), a 13 oddać do adopcji
 • otoczyć opieką 833 koty wolno żyjące
 • wysterylizować kilkaset zwierząt oraz przeznaczyć ponad 170 tys. zł na leczenie najbardziej potrzebujących czworonogów
 • utrzymywać 799 zwierząt w 68 domach tymczasowych oraz aktywnie zajmować się adopcjami do nowych opiekunów – prawie 600 zwierząt dzięki nam znalazło nowe domy.
 • wydatkować ponad 525 550 zł na działania na rzecz bezdomnych zwierząt
 • przekazać prawie 200 000 zł współpracującym z nami organizacjom na leczenie i opiekę nad zwierzętami
 • przeprowadzić kilkadziesiąt interwencji w sytuacjach znęcania się nad zwierzętami
 • przeprowadzić ponad 30 kontroli sklepów znęcających się nad karpiami
 • doprowadzić do skazania za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem osób odpowiedzialnych za zabijanie psów na smalec w schronisku
 • zorganizować ponad 100 pikiet w ramach naszych kampanii
 • stworzyć kalendarz na rok 2010, z którego dochód wspomoże 14 organizacji
 • prowadzić serwis internetowy wybierzmiska.pl oraz przeprowadzić kampanię promującą sterylizację zwierząt jako najskuteczniejszą metodę zapobiegania bezdomności
 • wziąć udział w akcji popierającej wprowadzenie zakazu importu foczych skór do UE oraz demonstracji w tej sprawie pod parlamentem europejskim oraz współorganizować konferencję prasową na ten temat w polskim sejmie
 • uczestniczyć w pracach komisji zajmującej się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt
 • szkolić Straż Miejską i Policję z zakresu ustawy o ochronie zwierząt oraz interwencji w przypadku łamania praw zwierząt
 • wystąpić kilkaset razy w mediach wypowiadając się w obronie zwierząt na łamach ogólnopolskich i lokalnych gazet, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i portali internetowych.
 • wydrukować i rozesłać nieodpłatnie do dystrybucji ponad 250.000 ulotek dotyczących prowadzonych przez nas kampanii
 • kontynuować sprawę za znęcanie się nad misiem „Mago” we wrocławskim zoo

Środki pozyskane od naszych Sympatyków umożliwiają nam także pracę nad materiałami wspierającymi realizację kampanii na rzecz praw zwierząt oraz ich humanitarnego traktowania. Realizowane w 2009 roku prace obejmowały:

 • przygotowywanie dokumentacji
 • produkcję materiałów programowych (raporty, filmy, plakaty, ulotki, pocztówki, petycje, strony www)
 • dystrybucję materiałów
 • organizację i koordynację działań sympatyków Fundacji w całej Polsce – mamy sieć ponad 30 aktywnie działających grup lokalnych oraz ponad 200 aktywistów.
 • nawiązanie kontaktów i współpraca ze sponsorami kampanii
 • stała współpraca z agencjami reklamowymi pomagającymi tworzyć nam potrzebne materiały
 • lobbing ustawodawczy wśród posłów oraz europosłów
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt i mediami
 • pozyskanie poparcia od znanych osób.

W chwili obecnej prowadzimy o wiele więcej działań niż kiedykolwiek dotychczas, intensywnie pracujemy nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, realizujemy kilka nowych kampanii – opracowujemy nową dokumentację, przygotowujemy materiały informacyjne, prowadzimy działania wśród władz polskich i UE w celu wprowadzenia zmian w ustawodawstwie. Pozyskaliśmy nowych wolontariuszy skutecznie działających w swoich społecznościach lokalnych i przeszkoliliśmy ich do prowadzenia działań w imieniu naszej Fundacji.

W imieniu naszym i zwierząt bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy!
Zapraszamy do lektury sprawozdań z 2010 i 2011 r.